Om EnergiVaktarna

EnergiVaktarna Mäter, Analyserar och Åtgärdar el relaterade problem.
Under flera år har vi levererat transformatorer som sänker effektuttaget och därmed elkostnaden hos våra kunder.
Mer och mer ickelinjära laster kopplas in i våra elnät som skapar övertoner och medföljande problem som plötsliga avbrott, skadar utrustning och varma elledningar. Efter mätningar anpassar vi åtgärden med rätt lösning som återställer elkvalitén.
EnergiVaktarna har nu även Spänningsoptimeringen för Villa/Fritids- husägare. Energibesparings boxen kopplas in direkt efter elmätaren och startar besparingen. För att uppnå en besparing skall din inkommande spänning ligga på ca 230V på dagtid. Besparingen blir då minst 8%/kWh på dina blandade laster.
(Genomsnittlig besparing 12.6% /kWh enligt färsk TÜV-rapport)
Återbetalningstiden som sparade kWh ger på en förbrukning mellan 15.000-20.000 kWh/år, gör att Energibesparings boxen är betald på mindre än 3 år. Är förbrukningen 20.000 kWh/år och besparing är 10% tar det ca 2 år innan Energibesparings boxen är betald. Se även EnergiVaktarna hemsida